Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Τα είδη του ρητορικού λόγου

Αφού παρακολουθήσετε την παρακάτω προβολή για τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου, να απαντήσετε στο φύλλο εργασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου