Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Μία ιστοεξερεύνηση για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό: Στα χνάρια της ιστορίας

Έτοιμη η ιστοεξερεύνηση για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό με τίτλο "Στα χνάρια της ιστορίας"! Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα την υλοποιήσουμε τη νέα σχολική χρονιά με τους μαθητές της Α΄Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας!
Στα χνάρια της ιστορίας
Για να επισκεφτείτε την ιστοεξερεύνηση μπορείτε να πατήσετε στον σύνδεσμο ή στην εικόνα.

Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Το έργο για την «Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πιστοποίησης σε ικανότητες ΤΠΕ που απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους και υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας διατίθενται από το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο portal του έργου http://com2cert.cti.gr/
 
Κάθε μαθητής που τελείωσε την Γ' Γυμνασίου το σχολικό έτος 2013-2014 θα μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου για συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν το φθινόπωρο του 2014 με έναρξη αρχές Νοεμβρίου, σε διαδοχικές ημερομηνίες που ποικίλλουν ανά Κέντρο Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) και θα οριστικοποιηθούν παράλληλα με τις αναλυτικές λίστες των συμμετεχόντων μαθητών  σε καθένα από αυτά.