Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ 19ου & 20ου ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ο κόσμος των χρωμάτων
Πατήστε στην εικόνα για να επισκεφτείτε την εφαρμογή
"Ο κόσμος των χρωμάτων" είναι μια πολυμεσική εφαρμογή για τις εικαστικές τέχνες .

Γενικός σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις εικαστικές τέχνες με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες δημιουργίας έργων, έρευνας, παρατήρησης, απόκτησης γνώσεων και κατανόησης του φαινόμενου της Τέχνης, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές. Στόχος της εφαρμογής η αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος της μάθησης και η δημιουργία εποικοδομιστικού - ομαδοσυνεργατικού μοντέλου η οποία επιτυγχάνεται μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας.Πηγή: http://www.tpe-education.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου